fbpx
Karoo Kaarte

Karoo Kaarte: Die hart van die fees

“Die KKNK se Karoo Kaarte-projek sal hierdie jaar die hart van die fees wees. Feesgangers kan die kreatiewe uitvloeisels beleef van maande se navorsing en werk wat in Oudtshoorn gedoen is. Dit is deel van die droom van wyle dr. David Piedt, Kunste Onbeperk en die Oudtshoorn-munisipaliteit, wat deur Kunste Onbeperk se Klein Karoo Kunste-akademie gedoen word. 

Karoo Kaarte 2 | KKNK 2022
Deur die kunste stel ons ten doel om ’n verskil in die dorp te maak en saam met die mense van Oudtshoorn iets te skep. Dit gaan oor deelname en groei, en om die kunste en prosesse te gebruik wat sosiale kwessies binne die gemeenskap takel om sodoende denke te stimuleer en ’n gemeenskap te transformeer. 

Dit is ’n baie belangrike projek vir ons almal betrokke en ek moedig jou aan om ’n draai te gaan maak by die produksies, uitstallings, gesprekke en rondleidings!” – Hugo Theart, artistieke direkteur van Kunste Onbeperk

Moontlik gemaak met die ondersteuning van die NATi, die ATKV, die Wes-Kaapse regering se departement van kultuursake en sport, die Nederlandse ambassade in Suid-Afrika, die Oudtshoorn-munisipaliteit, die Universiteit Stellenbosch se afdeling vir sosiale impak en Absa. Navorsingsprojek ondersteun deur Pro Helvetia.

Ons ‘sny die kaarte’,
karteer ’n inklusiewe geskiedenis

Die KKNK se Karoo Kaarte-projek is ’n deurlopende samewerkingsprojek wat deur die visuele kunstenaar Vaughn Sadie en teatermaker Neil Coppen gefasiliteer word en wat verskeie deelnemers, organisasies en inwoners uit Oudtshoorn betrek.

Coppen en Sadie het beide uitgebreide ervaring in gemeenskapsgeleide openbarekuns- en teaterprojekte oor Suid-Afrika heen en het vir hierdie projek nou saamgewerk met Oudtshoorn-gebaseerde kunstenaars, digters, skrywers, musikante, navorsers en onderwysers, waaronder Tiffany Saterdaght, Glenisha Tarentaal, Zietske Saaiman, Theo Witbooi, Danny B, Siyasanga Building, Leach van der Westhuizen, Sebiena Beukes, Melikhaya Blou, Tayla Damons, Janion Kennedy, Colin Meyer en Shandré Harris.

Die naam Karoo Kaarte sinspeel op die dubbele betekenis van die woord “kaarte” in ’n Oudtshoorn-konteks. In die volksmond verwys “om kaarte te sny” daarna om te kuier en lighartige sowel as ernstige stories te vertel. Met dit in gedagte het Karoo Kaarte verskeie metodologieë – samewerkende kartering, collagewerk en storievertel/mondelinge geskiedenis – as navorsingswerktuie gebruik om stories oor die plek en sy mense op die voorgrond te stel en terselfdertyd beide die dorp se geskiedenis en die hede te vier. 

Karoo Kaarte is in twee fases geïmplementeer: Die eerste fase behels die bekendstelling van ’n reeks inklusiewe, deelnemergedrewe navorsingsprosesse en werksessies wat van deelnemers vereis om plaaslike narratiewe en beelde van die streek na te vors en te dokumenteer. In die tweede fase kom uiteenlopende stories en geskiedenisse na vore en word dit gebruik om ’n weeklange openbare program by 2022 se KKNK te ontwikkel, saam te stel en op te voer. Dit sluit ’n teaterproduksie, afsluitingskonsert, drie kunsuitstallings, openbare muurskilderye en vier gedrukte versamel-tydskrifte in.

Om Karoo Kaarte se openbare program te skep, was die deelnemers betrokke by die uitgebreide navorsing en het hulle saamgewerk om komplekse perspektiewe, genuanseerde narratiewe, karakters en standpunte na vore te bring – buite die bestek van die stereotipes wat die streek definieer. Ná elke opvoering van die teaterproduksie, Op hierie dag, word ’n gesprek tussen die rolverdeling, die kreatiewe span en die gehoor aangebied. Hierdie produksie hoop om dieper luister- en leerruimtes te bevorder, waar kruiskulturele storievertelling van verskillende generasies oor historiese, rasse- en klasverskille gestimuleer word.

Die kunsuitstallings sit verskeie van die kreatiewe kartering- en collageprosesse, wat deur Karoo Kaarte se navorsingsproses gebruik is, uiteen. Hierdie prosesse het die inhoud van die uitstallings, muurskilderye en tydskrifte bepaal.

Die vier Elemente-tydskrifte is ’n poëtiese verkenning van hoe die natuurlike elemente van lug, vuur, aarde en water die landskappe van Oudtshoorn vorm, en dien as metafore wat help om die streek se meer onlangse geskiedenisse uit te beeld.

Karoo Kaarte maak gebruik van ’n span Oudtshoorn-gebaseerde kunstenaars – insluitend akteurs, digters, skrywers, storievertellers, musikante, teater- en klankontwerpers en visuele kunstenaars – wat almal saamwerk om lewe te gee aan hierdie tapisserie van ’n Klein Karoo-dorp. Die projek word deur verskeie openbare praatjies, wandelinge en werksessies ondersteun.

In totaal is meer as 300 inwoners en kunstenaars van Oudtshoorn betrokke by die Karoo Kaarte-projek en die prosesse en uitkomste daarvan. Meer as ’n 100 kunstenaars van in en om Oudtshoorn het die geleentheid gekry om aan oudisies deel te neem.

Karoo Kaarte KKNK | KKNK 2022

TEATERPRODUKSIE 

Op hierie dag

In wese word daar in Op hierie dag inderdaad “kaarte gesny” met die oorvertelling van lighartige sowel as ernstige stories. Dit is ’n diep en treffende teaterreis wat as kringteater aangebied word met ’n uiteenlopende rolverdeling van beide professionele en opkomende Oudtshoorn-akteurs, -sangers en -musikante. 

Geïnspireer deur Dylan Thomas se Under Milk Wood, stel dit deur storievertelling, musiek, sang, poësie en fisieke teater die verskeidenheid van Oudtshoorn-inwoners, beide werklik en verbeel (soms herverbeel), bekend en ons sien hoe hul dae oor parallelle tydraamwerke verloop. In hul reise van dagbreek tot skemer, kruis hul paaie en bots werklike figure en historiese persoonlikhede, kaarte, indrukke, drome, nagmerries en herinneringe, die verlede en die hede in die strate van dié Klein Karoo-dorp.

Plaaslike storievertellers, navorsers, skrywers en kunstenaars het oor ’n tydperk van vyf maande saamgewerk om komplekse perspektiewe, genuanseerde narratiewe, karakters en standpunte byeen te bring wat buite die bestek van die stereotipes van die streek val. Verwag ’n begeleide toer deur Oudtshoorn soos nog nooit vantevore nie.

Ná elke opvoering sal daar ’n halfuurgesprek tussen die rolverdeling, die kreatiewe span en die gehoor wees, wat lig sal werp op die besonderse proses van hoe Op hierie dag tot stand gekom het.

Afrikaans l OB l Geen o.14 l 70 min.
R165 l R185 (by die deur) | Toekomsrussaal
29 Maart 10:00 l 30 Maart 15:00 l 31 Maart 10:00
31 Maart 15:00 l 1 April 10:00 l 2 April 12:00
Karoo Kaarte portraits PRESENTATION | KKNK 2022

VISUELE KUNS

Prestik en papier 

Collage is ’n sentrale tema in die Karoo Kaarte-projek en word as ’n werktuig gebruik om deelnemers te help om hul verhouding met Oudtshoorn te visualiseer en as ’n storie oor te dra. Die stel beelde wat as basis vir die Karoo Kaarte-collage-werksessies gebruik is, was ’n keur van foto’s uit die CP Nel-museum se argief, wat grootliks die dorp se koloniale geskiedenis verteenwoordig, asook 25 jaar se KKNK-fotografie post-1994.

Dié uitstalling bied ’n reeks collages wat deur die samesmelting van hierdie twee argiewe – deur middel van deelnemende prosesse met groepe leerlinge, jeug uit die afgeleë landelike gebiede (in samewerking met Youth Cafe) en die breër gemeenskap wat uitgenooi is om deel te neem – oor die afgelope vier maande plaasgevind het.

In die proses is deelnemers genooi om persoonlike en familiefoto’s in te sluit, wat die geleentheid skep om hulself in die argief in te sluit en dit sodoende te herverbeel. Die proses lewer humoristiese, maar ook aangrypende kritiek op die uitsluiting van historiese argiewe, en skep insiggewende en speelse oplossings vir inwoners van die dorp om dit heeltemal te herskep.

Dié uitstalling is te sien in die Prince Vintcent-gebou as deel van die KKNK2022 visuele kunsuitstallings.

Process, Play… en Sense Making  

Die Toekomsrussaal is in verskillende ruimtes ingedeel vir die twee kunsuitstalling. Die eerste, Process, Play…, bied ’n oorsig van die breër projek en die vele kreatiewe deelnemende metodologieë wat gebruik is om die verskillende uitkomste van Karoo Kaarte te ontwikkel. Die tweede uitstalling, Sense Making, brei verder uit op sommige van die karakters, kontekste en narratiewe wat in die wêreld van die toneelstuk bekend gestel word.

Die uitstallings kan daagliks in die Toekomsrussaal besigtig word.

ZINES

Elemente

Die vier Elemente-zines is verkennings van hoe die natuurlike elemente van lug, vuur, aarde en water beide die werklike en die verbeelde landskappe van Oudtshoorn vorm en word by vier verskillende geleenthede by die fees bekend gestel. Elkeen van hierdie publikasies poog om die verhale, staaltjies, herinneringe en drome van ’n diverse deursnit van Oudtshoorn-inwoners saam te vat en te argiveer, terwyl dit hulle herkontekstualiseer teen ’n ryk versameling van argief- en collagebeelde. Elemente dien as ’n poëtiese voetnota vir die toneelstuk, die muurskilderye en die uitstalling.

Elke tydskrif se bekendstelling word rondom ’n kort gesprek met die KKNK Karoo Kaarte-span gestruktureer en word gevolg deur ’n kort vraag-en-antwoordsessie.

Datums, tye en venues vir die bekendstellings sal binnekort bekend gemaak word.

’n Beperkte aantal kopieë van die tydskrifte sal by elk van die genoemde venues beskikbaar wees ná 10:00 op die dag van die bekendstelling, met ’n beperkte volledige bundel na die fees op die KKNK se aanlyn-winkel  te koop sal wees.

Karoo Kaarte-rondleidings by Toekomsrus

Stap saam met die Karoo Kaarte-span deur die uitstallings Process, Play… en Sense Making en vind meer uit oor die deelnemende, kreatiewe prosesse waarmee die teaterproduksie, tydskrifte en muurskilderye ontwikkel is.

Gesin | Gratis | 60 min.
29 Maart 09:00 | 30 Maart 14:00 | 31 Maart 09:00
31 Maart 14:00 | 1 April: 09:00 | 2 April 14:00
Skolewerksessies

Die KKNK Karoo Kaarte-span het ’n driedag-werksessie vir gr. 8- tot gr. 12-leerders ontwikkel wat deur die loop van KKNK aangebied word. Hierdie sessies is ontwerp om leerders bloot te stel aan die verskillende aspekte van storievertel en die skep van kuns. Dag een is ’n inleiding tot die basiese storievertelmetodologieë, met die self as vertrekpunt vir die kreatiewe verkenning. Op die tweede dag word collage as ’n werktuig gebruik om visueel stories te vertel en die leerders word uitgedaag om oor hul onmiddellike omgewing te besin. Dag drie behels die deel van stories, waar leerders optredes ontwikkel wat van hul eie geskiedenisse vertel.

Gratis | 150 min.
29 Maart 12:00 | 31 Maart 12:00 | 2 April 12:00
Ope ruimte vir collage en storievertel, mondelinge geskiedenisopnames

Gehore wat die KKNK Karoo Kaarte-teaterproduksie en -uitstallings bywoon, word genooi om die projekruimte by die Toekomsrussaal deur die loop van die dag te besoek om hul eie collageselfportrette te skep, asook ’n mondelinge geskiedenis op te neem by die Karoo Kaarte-argiefstasie by dieselfde venue.

Dié projekruimte is ontwerp met die doel om die projek se navorsing tydens die fees voort te sit en om nuwe stories en narratiewe – wat mense mag voel ontbreek, of wat dringend opgeneem moet word – vas te vang.

Toekomsrussaal
Daagliks tussen 09:00 en 18:00
KKNK Karoo Kaarte Afsluitingskonsert

Die week sal afgesluit word met ’n informele konsert met ’n verskeidenheid van beide opkomende en gevestigde plaaslike musikante. Sluit by die KKNK Karoo Kaarte-span aan vir ’n viering van die projek en prosesse met ’n reeks musikale improvisasies.

Gesin | Gratis | Beperkte sitplekke
Toekomsrussaal
2 April 19:00
KKNK 2022 Ons wil graag vir jou kort nuusnotas stuur met belangrike nuus en gebeure!
Dismiss
Allow Notifications